Železnice na Východním předměstí

Rubriky

Naše první vycházka po Plzni v rámci nového projektu Po Plzni míří za aktuálním budovatelským děním na železnici. Začínáme na hlavním nádraží, kde se chystá vyvrcholení celkové rekonstrukce železničního dopravního uzlu Plzeň, v podobě rekonstrukce historické železniční budovy. Nejprve se však krátce zastavujeme před nově vybudovaným autobusovým terminálem kde vyrostlo nové a do jisté míry nepřehlédnutelné infocentrum nazývané Paluba Nádraží. Pak už podchodem míříme do útrob vlakového nádraží, které se po úpravách řekněme dopravní části, tedy kolejí, kolejišť či nástupišť dočká i modernizace zázemí jak pro cestující, tak pro personál. Dříve než se tak stane pořizujeme sérii snímků interiéru i exteriéru budovy, ať máme po skončení rekonstrukce co porovnávat.

Od nádražní budovy míříme do Lobezské ulice. Zhruba v místech, kde tato ulice překonává železniční trať do Českých Budějovic začíná 5. stavba modernizace železničního uzlu Plzeň: Lobzy – Koterov. A přímo zde vzniká v rámci tohoto projektu asi nejviditelnější změna v podobě nové železniční zastávky Plzeň-Slovany. Ta spolu se stávající MHD, tedy trolejbusu číslo 12 a autobusu linky 30, vytvoří nový dopravní uzel pro snadnější přestup.

Po pořízení několika snímků současné situace míříme Sušickou ulicí dále podél trati k dalšímu přemostění této železniční trati, u kterého vzniká další zajímavá stavba. Nejprve jsme dumali nad tím, co se zde vlastně buduje, neboť v současné době jsou vidět jen betonové zemní piloty v poměrně dlouhém úseku. A ejhle, on to bude tunel. Nikoliv však železniční, nýbrž silniční, neboť v těchto místech bude železniční trať podcházet, tedy mimoúrovňově křížit, silniční průtah Plzní I/20 od ulice Rokycanské k ulici. Ale to si ještě počkáme až na konec dekády (když to dobře dopadne).

Dále pokračujeme zhruba v koridoru budoucího silničního průtahu I/20, který zde podél železniční tratě zhruba v trase Velenické ulice bude směřovat k železniční statici Plzeň-Koterov. Pro pěší spojuje ve staničení 346,013 ulice Sládkovu a Na Růžku a v rámci modernizace jej čeká celková přestavba. Cestou narážíme na železniční most, o kterém jsme popravdě do tohoto okamžiku neměli ani tušení, že existuje. Silniční průtah se zde bude stáčet k západu, my však pokračujeme dále až k staniční budově. Velká část kolejiště je již vytrhána a zrušení čeká i vlastní železniční stanici. V budoucnu tu zůstanou dvě traťové koleje, dvě koleje předjízdné a vlečky do okolních areálů. Díky probíhajícím zemním pracím dále po trati je zde navršena sympatická halda zeminy, ze které je výhled nejen na celou železniční stanici, ale i do okolí.

Ze zanikající železniční stanice směřujeme k poslední významné stavbě tohoto projektu, kterou je lávka pro pěší z ulice K Dráze do Ulice Na Lipce. Následně tak dojde ke zrušení zdejšího železničního přechodu, který dříve býval silniční spojnicí Plzně a Koterova.

A na úplný závěr se po návratu trolejbusem k zpět na začátek naší cesty krátce zastavujeme v Hamburk Bussiness Center, v jehož nitru vznikla docela zajímavě architektonicky řešená piazzetta.

Infocentrum Paluba Nádraží


Budova hlavního nádraží

Železniční zastávka Plzeň – Slovany


Tunel na budoucím průtahu I/20


Železniční most na Libušíně


Železniční stanice Plzeň – Koterov

Koleje, koleje, výhledy do okolí, ale i zajímavé mobilní železniční mosty a jejich útroby nebo křižovatková výhybka „angličan“.

Lávka pro pěší z ulice K Dráze do ulice K Lipce.


Hamburk Bussiness CenterJak se Vám příspěvek líbil?

Ohodnoťte kliknutím na hvězdičku!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Příspěvek nebyl dosud hodnocen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *